امروز: جمعه، 31 فروردین 1403

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان خبرداد؛

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان خبر داد؛ ثبت برند جاجیم،گلیم و ماشته به نام لرستان

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: ثبت برند نقشه جغرافیایی جاجیم، گلیم و ماشته نیز از دیگر اقدامات شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در این حوزه است ...