افزایش حقوق کارکنان دولت؛

مبنای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ چیست؟

تاریخ انتشار : 14 آذر 1397
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد است اما اگر قرار باشد برمبنای تورم تغییری در این میزان اعلام شود آن را اعلام می کنیم.