امروز: جمعه، 10 آذر 1402

لالایی های زنان لرستان

پلدخترنیوز _آهنگ و آواز با زندگی لرها یار همیشه همراه است و لرتباران برای انجام بسیاری از فعالیت های روزمره خود از آواز خوانی بعنوان یک یاری رسان استفاده کرده اند. ...

لالایی های زنان لرستان

پلدخترنیوز _لالایی ها ریشه در آرزوهای رنگانگ مادران برای کودکان است و مادران لر به زیباترین شیوه ی ممکن آنچه برای فرزندان خود آرزو دارند بر زبان می آورند. ...

لالایی های زنان لرستان

پلدخترنیوز _آوای مادران لر یکی از دلنشین ترین خاطرات کودکانشان را می سازد نه آنچنان که یادآوری اش نمایند بلکه مهر و عشق را در ذره ذره خاک وجودشان می کارد. ...

لالایی های زنان لرستان

پلدخترنیوز_وقتی به لالایی های لری گوش میدهیم می توانیم به سادگی بخش مهمی از فرهنگ شفاهی مردمان لر و اقوام مختلف ایرانی را در لابه لای شان احساس کنیم. ...