موسیقی؛

موسیقی معجزه ای در حوزه درمان

تاریخ انتشار : 24 دی 1397
موسیقی باعث افزایش اعتماد به نفس در شنونده، خواننده و نوازنده می شود. موسیقی برای کودکان رشد شخصیتی به همراه داشته و از این لحاظ بسیار حائز اهمیت می باشد.