از طرف نماینده خانه مطبوعات استان در پلدختر انجام گرفت؛

از طرف نماینده خانه مطبوعات استان در پلدختر انجام گرفت؛ تجلیل از پیشکسوت رسانه ایی و رزمنده دوران دفاع مقدس شهرستان

تاریخ انتشار : 12 آذر 1399
در راستای تجلیل از پیشکسوتان رسانه و عرصه خبر، از «حاج نورالدین احمدی» پیشکسوت رسانه ایی و رزمنده دوران دفاع مقدس پلدختر تجلیل شد.