امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه لرستان:

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه لرستان: معارضین محلی مانع بازسازی مراکز مخابراتی چم مهر و بابازید پلدختر

مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه لرستان با اشاره به وجود معارض محلی و عدم همکاری مردم در روستاهای بابازید و چم مهر پلدختر، گفت: بازسازی مجدد مراکز مخابراتی در این دو روستا منوط به ...

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد:

رئیس کل دادگستری لرستان مطرح کرد: تأکید دستگاه قضا بر رعایت اصل بی‌طرفی در انتخابات است/ قضاوت عادلانه امنیت آفرین است

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه تاکید اساسی در دستگاه قضا بر قضاوت بی‌طرفانه است، گفت: این مهم باید به نحوی پیگیری شود که قضاوت عادلانه امنیت آفرین، در سطح استان محقق ...