جانشین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد:

جانشین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: ۴۰ درصد مراجعات به محاکم قضایی بی‌مورد است/ بایستی دانش حقوقی مردم را توسط رسانه ارتقاء بخشید

تاریخ انتشار : 11 بهمن 1398
جانشین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه ۴۰ درصد مراجعات به محاکم قضایی بی‌مورد است گفت: بایستی دانش حقوقی مردم را توسط رسانه ارتقاء بخشید تا حجم مراجعات و تعداد پرونده‌ها افزایش نیابد.