عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی؛

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی خبر داد؛ احتمالا استفاده از کارت سوخت اواسط دی ماه اجرایی می‌شود

تاریخ انتشار : 26 آذر 1397
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: ظاهرا از اواسط دی ماه احیای کارت‌های سوخت اجرایی خواهد شد و می توانیم آثار آن را در حوزه ساماندهی قاچاق سوخت بسنجیم