به منظور احیای کارخانه‌های لرستان،

به منظور احیای کارخانه‌های لرستان، اهداء پیراهن بیرانوند به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام

تاریخ انتشار : 24 آذر 1398
دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران به منظور احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل در استان لرستان پیراهن خود را به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام اهدا کرد.