مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان خبر داد:

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان خبر داد: استان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک آمادگی دارد

تاریخ انتشار : 07 دی 1398
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان گفت: زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در استان فراهم شده و درخواست برگزاری به این شیوه به وزارت کشور اعلام شده است.