کم خوني فقر آهن

کم خونی فقر آهن امروزه بعنوان یکی از شایعترین مشکلات تغذیه ای در سراسر جهان  مطرح می باشد.

تاریخ انتشار : 26 شهریور 1397
شايع ترين کم خوني که در جامعه ما ديده مي شود کم خوني ناشي از کمبود آهن مي باشد که به اصطلاح به آن کم خوني فقر آهن گفته مي شود و به تعبیر دیگر میتوان گفت فقر آهن از بيماري هاي شايعي است که در کشور خودمان به وفور مشاهده مي شود و گروه هاي مختلف سني را درگير کرده است.