دبیر جشنواره هنری، علمی و پژوهشی؛

دبیر جشنواره هنری، علمی و پژوهشی چهلمین سال پیروزی انقلاب خبر داد؛ جشنواره چهلمین سال پیروزی انقلاب در لرستان برگزار می‌شود

تاریخ انتشار : 15 دی 1397
دبیر جشنواره هنری، علمی و پژوهشی چهلمین سال پیروزی انقلاب جزئیات برگزاری این جشنواره در استان لرستان را تشریح کرد.