ادبیات بومی لرستان

بی توجهی برخی متولیان استانی به ادبیات بومی لرستان!

تاریخ انتشار : 29 شهریور 1398
ادبیات بومی یکی از ظرفیت‌های لرستان در حوزه فرهنگی به شمار می‌رود که دارای غنای بالا و پیشینه‌ی تاریخی است، این حوزه با وجود این که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های غنی در سطح ملی و منطقه ای است، اما به دلایلی هنوز نتوانسته متناسب با جایگاه اصلی خود در فرهنگ غنی لرستان معرفی شود.