امروز: شنبه، 8 مهر 1402

رئیس کل دادگستری استان مطرح کرد:

رئیس کل دادگستری استان مطرح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از تولید از اولویت‌ها دستگاه قضاست.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: بر اساس سند تحول قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی، حمایت از تولید و برخورد جدی با جرائم خاص با قوت و شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. ...

وعده های رنگین و مردم یک رنگ

وعده های رنگین و مردم یک رنگ

هرچه به روز برگزاری انتخابات مجلس یازدهم نزدیکتر می شویم بی پروایی در وعده های تبلیغاتی بیشتر می شود، وعده هایی که با وجود اینکه غیرکارشناسی هستند اما آنچنان شعارگونه و آرمانی ...