نماینده ولی فقیه در لرستان:

نماینده ولی فقیه در لرستان مطرح کرد: وضعیت مناسب گردشگری در استان موجب افزایش مدت اقامت گردشگران شد /مشارکت مردم در امر رونق گردشگری و بهره مندی از سود حاصل از آن بسیار مهم است

تاریخ انتشار : 01 فروردین 1398
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اینکه وضعيت مناسب گردشگری در استان موجب افزایش مدت اقامت گردشگران شده است گفت: مشارکت مردم در امر رونق گردشگري و بهره مندی از سود حاصل از آن بسیار مهم است