امروز: سه شنبه، 14 آذر 1402

دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی لرستان خبر داد:

دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی لرستان خبر داد: تایید صلاحیت هفت هزار و ۹۹۸ داوطلب شوراهای روستایی در استان

دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی لرستان گفت: با پایان یافتن زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی در این استان، صلاحیت هفت هزار و ۹۹۸ نفر برای ...

دبیر هیات نظارت بر انتخابات شوراهای لرستان تاکید کرد:

دبیر هیات نظارت بر انتخابات شوراهای لرستان تاکید کرد: خروجی ناظران انتخابات رضایت مردم باشد.

دبیر هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در لرستان گفت: معیار و اساس کار ناظران این هیات باید قانون و قواعد حقوقی و خروجی آن نیز رضایت مردم باشد. ...