امروز: پنج شنبه، 11 خرداد 1402

رییس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر خبر داد:

رییس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر خبر داد: شکارچی کل و بزکوهی در این شهرستان دستگیر شد

رییس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر با اشاره به دستگیری شکارچی کل و بز کوهی با اقدام یگان حفاظت این اداره، گفت: فرد متخلف جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. ...