‍ معاون عمرانی وزیر کشور؛

‍ معاون عمرانی وزیر کشور مطرح کرد؛ شهرداران برای اداره شهر از شیوه های نوین استفاده کنند

تاریخ انتشار : 14 دی 1397
معاون عمرانی و توسعه شهری وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: شهرداران برای اداره شهرها باید دکترین جدید ارایه داده و از شیوه های نوین استفاده کنند.
معاون عمرانی استاندار لرستان؛

معاون عمرانی استاندار لرستان مطرح کرد؛ شهرداری‌های لرستان ۱۱۵ میلیارد تومان بدهی دارند

تاریخ انتشار : 13 دی 1397
معاون استاندار لرستان با اشاره به بدهکاری ۱۱۵ میلیارد تومانی شهرداری‌های لرستان گفت: بیشترین بدهی مربوط به شهرداری بروجرد با ۸ ماه حقوق معوقه است