استاندار لرستان خبر داد:

استاندار لرستان خبر داد: روند اجرای ۱۳۰۰ پروژه عمرانی خسارت دیده از سیل ۹۸ در استان ارزیابی شد

تاریخ انتشار : 30 تیر 1399
استاندار لرستان گفت: روند اجرای ۱۳۰۰ پروژه عمرانی خسارت دیده از سیل ۹۸ مورد ارزیابی قرار گرفت و امیدواریم این پروژه‌ها تا پایان سال تکمیل شوند.