امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

فضایی برای زیست مسالمت آمیز یا فضایی سیاست زده!!!

دوران پسا انتخابات؛ فضایی برای زیست مسالمت آمیز یا فضایی سیاست زده!!!

انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خودشان به عنوان مهمترین نماد مردم سالاری شمرده میشود. بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) شرکت در انتخابات را تکلیف شرعی ...