امروز: سه شنبه، 25 مرداد 1401

پُل تاریخی دُختَر

علت نامگذاری پُل تاریخی دُختَر/ قسمت دوم

موافق روایات عامه پل دُختر همانطور که ذکر شده توسط شاهپور دوم ساسانی (۳۱۰_۳۷۹ م) ساخته شده است. شاهپور دوم ملقب به شاهپور ذوالاکتاف در جنگ با رومیها شکست خورد و مجبور شد برای عقد ...