امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

سفر نوروزی یا سفر انتحاری؟

سفر نوروزی یا سفر انتحاری؟

این روزها تصاویری در رسانه‌ها از خروجی و ورودی بعضی از شهرهای کشورمان مشاهده می‌شود که به‌رغم هشدارهای زیاد مبنی بر ماندن مردم در خانه و رعایت بسیاری از نکات بهداشتی از طرفی ...