امروز: شنبه، 4 تیر 1401

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد: فوت ۲۹۷بیمار در استان به علت ویروس کرونا/ تقریباً وضعیت غیر قرمز در لرستان نداریم!

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تقریباً وضعیت غیر قرمز در استان نداریم، گفت: شاهد درگیری و فوت جوانان به علت ویروس کرونا در استان هستیم. ...