امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

رئیس هیئت کوهنوردی پلدختر مطرح کرد:

رئیس هیئت کوهنوردی شهرستان مطرح کرد: پلدختر مستعد راه اندازی سایت صخره نوردی زمستانه کشور

رئیس هیئت کوهنوردی پلدختر با اشاره به آب و هوای مساعد شهرستان برای جذب گردشگران ورزشی، گفت: پلدختر مستعد راه اندازی سایت صخره نوردی زمستانه در کشور می باشد. ...