امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403

سخنگوی دولت مطرح کرد:

سخنگوی دولت مطرح کرد: بانیان وضع موجود حق انتقاد ندارند/ استقبال دولت از نقد منصفانه

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه امروز زمان پاسخگویی بانیان و حامیان ۸ سال گذشته است، گفت: دولت از نقد بدنه اجتماعی نخبگان و مردم استفاده خواهد کرد اما بانیان و حامیان وضع موجود حق ...