مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان خبر داد: میانگین بارندگی در لرستان به 707 میلی متر رسید/ در سال آبی جاری در پلدختر 628 میلی متر بارش باران ثبت شد.

تاریخ انتشار : 11 اسفند 1397
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه میانگین بارش باران طی سال آبی جاری در این استان به 707 میلی متر رسیده است گفت: در سال آبی جاری در پلدختر 628 میلی متر بارش باران ثبت شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان،

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان خبر داد؛ میانگین بارندگی در لرستان به 499 میلی متر رسید/ در سال آبی جاری ۵۱۸ میلی‌متر بارش باران در پلدختر به ثبت رسیده است

تاریخ انتشار : 28 دی 1397
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: میانگین بارش باران طی سال آبی جاری در این استان به 499 میلی متر رسیده است