جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی؛

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی خبر داد؛ غایبان از مزایای سربازی محروم می شوند

تاریخ انتشار : 24 آذر 1397
جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: غیبت از سربازی خط قرمز ناجا است و غایبان نمی توانند از مزایای طرح هایی که برای سربازان اجرا می شود مانند بهره مندی از امریه دستگاه ها یا شرکت در دوره های مهارت آموزی برای اشتغال پس از سربازی استفاده کنند