امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » ساختمان جدید اورژانس

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر:

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر مطرح کرد: پلدختر کانون بیماری سالک است/ برای جانمایی و برپایی کمپ هیچگونه هماهنگی با شبکه بهداشت صورت نگرفته است

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه پلدختر کانون بیماری سالک است گفت: برای جانمایی و برپایی کمپ هیچگونه هماهنگی با شبکه بهداشت صورت نگرفته است ...