مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقي استانداری؛

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خبر داد؛ کسب رتبه اول ارزیابی مدیریت عملکرد استانداری لرستان

تاریخ انتشار : 19 آذر 1397
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقي استانداری گفت: استانداری لرستان در مجموع شاخص‌های اختصاصی و عمومی در رتبه‌بندی نظام مدیریت عملکرد رتبه اول را در بین استانداری‌های کشور کسب کرد