تنش آبی در لرستان

لرستان در خطر تنش آبی شدید قرار دارد

تاریخ انتشار : 09 دی 1397
در طبقه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص پایش منابع آب استان‌های کشور در ۶ دسته مرطوب، نرمال، قابل‌تحمل، دارای تنش آبی، دارای تنش آبی شدید و کمبود آب طبقه‌بندی شده‌اند