معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان:

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خبر داد: ۶٠٠ هزار هکتار از اراضی لرستان تحت تاثیر پدیده خشکیدگی /بیشترین آسیب خشکیدگی بلوط در شهرستان پلدختر بوده است

تاریخ انتشار : 13 اسفند 1397
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه ۶٠٠ هزار هکتار از اراضی استان تحت تاثیر پدیده خشکیدگی قرار گرفت گفت: بیشترین آسیب خشکیدگی بلوط در شهرستان پلدختر بوده است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان؛

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خبر داد؛ 90 درصد از زغال اندیمشک و دزفول در پلدختر تامین می شود / زوال بلوط در 70درصد از جنگل های پلدختر

تاریخ انتشار : 01 بهمن 1397
شیزاد نجفی گفت: 70 درصد بلوط این شهرستان دچار زوال و خشکیدگی شده که تغییر اقلیم، گرم بودن دما و کمبود بارش از دلایل آن بشمار می رود
مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان؛

مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان خبر داد؛ سیل خیزبودن و زوال بلوط از مهمترین چالش های پلدختر است!

تاریخ انتشار : 25 دی 1397
مدیرکل منابع طبیعی استان گفت: سیل خیز بودن، زوال بلوط ، توپوگرافی جشن، قطع درختان و عبور دام های عشایر و خطوط لوله انتقال نفت و گاز از چالش های فراروی منابع طبیعی در شهرستان پلدختر است