امروز: شنبه، 5 فروردین 1402

سفر پرماجرا: 

جدال حقایق نهان و دروغ‌های عیان

این روزها سفر خانواده‌ي رییس مجلس به ترکیه خبرساز شده و ایشان را در مخمصه‌ی سختی گرفتار کرده‌است. وی هیچ‌گاه تصورش را نمی‌کرد که نوه‌ی متولد نشده‌اش چنین دردسرساز شود و همه‌ی ...