امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

رئیس کل دادگستری لرستان خبر داد:

رئیس کل دادگستری لرستان خبر داد: بیش از ۵۸۹ هزار پرونده قضایی ۲ سال گذشته در استان مختومه شد.

رییس کل دادگستری لرستان گفت: ۵۶۸ هزار و ۴۰۰ پرونده طی ۲ سال اخیر وارد دستگاه قضایی استان شده و با احتساب ورودی سال‌های گذشته، ۵۸۹ هزار و ۵۰۰ فقره مختومه شده است. ...

رئیس کل دادگستری لرستان تاکید کرد:

رئیس کل دادگستری لرستان مطرح کرد: تأکید دستگاه قضا بر رعایت اصل بی‌طرفی در انتخابات است/ قضاوت عادلانه امنیت آفرین است

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه تاکید اساسی در دستگاه قضا بر قضاوت بی‌طرفانه است، گفت: این مهم باید به نحوی پیگیری شود که قضاوت عادلانه امنیت آفرین، در سطح استان محقق ...

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان:

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان خبر داد: رشد ۴۰درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قضایی استان/ بیش از ۱۲ هزار پرونده قضایی در لرستان منجر به صلح و سازش شد

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، گفت: امسال ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرونده قضایی در این استان منجر به صلح و سازش شده است. ...