امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

سند ارتقای کیفیت نان لرستان تدوین شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از تدوین سند ارتقای کیفیت نان این استان خبر داد و گفت: با اجرای این سند در آینده نزدیک شاهد تحول در حوزه کیفیت نان خواهیم بود. ...