امروز: شنبه، 1 اردیبهشت 1403

شب یلدا؛ فرصت همدلی و تمرین مهرورزی و لبخند

یلدا؛ آخرین شب پاییز و نخستین شب زمستان

دامان پر از برگ‌های زرد و نارنجی ‌اش را از طبیعت جمع می‌کند و جامه از تن درختان خشک بیرون می‌کشد، تا راهی شود. پاییز را می‌گویم؛ چمدانی پراز برگ‌های هزار رنگ و سیب‌های سرخ در دست ...