امروز: دوشنبه، 29 اسفند 1401

رئیس شورای اسلامی روستای مورانی پلدختر؛

رئیس شورای اسلامی روستای مورانی پلدختر ؛‍ جناب فرماندار، حوزه روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر متولی ندارد

ما اعضای شورا شرمنده مردم هستیم چراکه در حد توان تمام این مسائل را انتقال داده ایم وعلی رغم مکاتبات متعدد شورا و دهیاری و مراجعات دائمی،متاسفانه مسئولین نسبت به رفع آنها بی اهمیت ...