رییس ورزش وجوانان پلدختر، مطرح کرد:

نمادهای ورزش هر شهرستان در هفته تربیت بدنی جاری می شوند/ لزوم فعالیت های فرهنگی توسط هیئت های ورزشی

تاریخ انتشار : 25 مهر 1397
علی محمد نورعلیوند گفت: روسای هیئت های ورزشی پلدختر در هفته تربیت بدنی برنامه ها و مسابقات خود را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند.