امام جمعه پلدختر؛

امام جمعه متعلق به همه مردم است/هرکسی که وحدت و همدلی مردم و مسئولین را خدشه دار کند به خون شهدا خیانت کرده است/تمام گروه‌ها و جناح ها در کنار مسئولین باید در نماز جمعه حضور فعالی داشته باشند

تاریخ انتشار : 18 آبان 1397
امام جمعه متعلق به همه مردم است/هرکسی که وحدت و همدلی مردم را خدشه دار کند به خون شهدا خیانت کرده است/تمام گروه‌ها و جناح ها در کنار مسئولین باید در نماز جمعه حضور فعالی داشته باشند