استاندار لرستان مطرح کرد:

استاندار لرستان مطرح کرد: دستگاه‌ها پاسخ منتقدین و پرسشگران را بدهند/ هیچ توجیهی ندارد که یک دستگاه کار خود را انجام ندهد!

تاریخ انتشار : 04 مهر 1399
استاندار لرستان، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی به منتقدین، پرسشگران و… اطلاعات لازم را بدهند، هر جایی هم که ضعف وجود دارد آن را برطرف کنند.
روابط عمومی، شریان ارتباطی سازمان ها و جامعه!

روابط عمومی، شریان ارتباطی سازمان ها و جامعه/ ادارات و سازمان های شهرستان مراقب پل اعتماد بین خود و مردم باشند!

تاریخ انتشار : 03 تیر 1399
در هر نهاد و سازمانی برآورد میزان رضایتمندی از عملکردها برای حفظ یا ارتقاء و امتداد یافتن یک پروژه یا پروسه فعالیتی، به تبادل نظرات بین مردم و آن سازمان برمیگردد، پس در هر سازمان یا نهادی وجود پل ارتباطی محکمی بین خود و جامعه ضروریست.
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در جلسه شورای اطلاع رسانی استان مطرح کرد:

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در جلسه شورای اطلاع رسانی استان مطرح کرد: رسانه‎ها مهمترین و بالاترین ابزار برای توسعه استان هستند/ رسانه ها دلسوز استان هستند/ دستگاه های دولتی نباید بی دلیل علیه خبرنگاران شکایت کنند

تاریخ انتشار : 09 مهر 1398
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: رسانه‎ها مهمترین و بالاترین ابزار برای توسعه استان هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان؛

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان مطرح کرد: جایگاه روابط عمومی خبرنگاری نیست/ مدیران روابط عمومی باید به نحوی فعالیت کنند که دچار فرسایش و آسیب نشوند!

تاریخ انتشار : 15 بهمن 1397
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به اینکه جایگاه روابط عمومی دستگاه ها جدای از جایگاه خبرنگاری است گفت: مدیر روابط عمومی باید شرایط را برای رسانه ها تسهیل کند و به نحوی فعالیت کنند که دچار فرسایش و آسیب نشوند