امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » راه اندازی شهربازی

آخر هفته ها؛

رویایِ کودکِ من...

مدتهاست که به فرزندم برای رفتن به شهربازی قول میدهم و هر هفته منتظر رفتن به شهربازیست.منتظر رفتن به مکانی که بتواند آزاد و شاد باشد و هیجان را تجربه کند ...