رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان خبر داد: ۷۰۰ تن میوه شب عید برای توزیع در استان لرستان تأمین شد/ مرغ و گوشت منجمد به میزان کافی نیز در سردخانه‌های استان وجود دارد

تاریخ انتشار : 04 اسفند 1397
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به اینکه ۷۰۰ تن میوه شب عید برای توزیع در استان لرستان تأمین شد گفت: به اندازه کافی مرغ و گوشت منجمد نیز در سردخانه‌های استان وجود دارد