مفید و مختصر با آقای رئیس جمهور

مفید و مختصر با آقای رئیس جمهور

تاریخ انتشار : 02 تیر 1400
آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب ملت در دولت سیزدهم، لاجرم بیش از هر موضوعی در طول چهار سال آینده با مسئله اقتصاد سر و کار خواهند داشت.