امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » دفتر فنی استانداری

دیوارهای دیار سیل...

دوازدهم فروردین‌ماه امسال را مگر می‌شود فراموش کرد و کمتر کسی پیدا می‌شود که این روز را به یاد نداشته باشد.

دوازدهم فروردین‌ماه امسال را مگر می‌شود فراموش کرد و کمتر کسی پیدا می‌شود که این روز را به یاد نداشته باشد. روزی که کشکان خشمگین دیواری کوتاه‌تر از مردم برای عقده‌گشایی‌هایش پیدا ...