امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403

رئیس سازمان صمت لرستان خبر داد:

لزوم درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات

رئیس سازمان صمت لرستان، گفت: طبق برنامه‌های وزارت صمت، تولیدکنندگان از اردیبهشت‌ماه ملزم به درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی محصولات خود هستند. ...