امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

افزایش افسار گسیخته قیمت ها

نقره داغ مردم با افزایش افسار گسیخته قیمت ها

قیمت کالاها در دولت دوازدهم به اندازه یکصد سال اخیر افزایش یافت به موازات آن حقوق و دستمزدها افزایش چشمگیری نداشتند و در این میان کفه ترازوی هزینه ها در مقابل درآمدها سنگینی می ...