امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

دبیر کنترل و مراقبت بیماری کرونا در لرستان خبر داد:

دبیر کنترل و مراقبت بیماری کرونا در لرستان خبر داد: کاهش استفاده از ماسک/ میانگین رعایت پروتکل‌ها در صنوف ۶۹ درصد است

دبیر کنترل و مراقبت بیماری کرونا در لرستان با اشاره به کاهش استفاده از ماسک توسط مردم در این استان، گفت: میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحدهای صنفی متأسفانه ۶۹ درصد است. ...