امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

امروز در پلدختر،

امروز در پلدختر، چشممان روز بد نبیند که دید!

امروز و بعد از گذشت گرمای طاقت فرسای تابستان پلدختر و بعد مدت ها دلم هوای قدم زدن در سطح خیابان های شهر رو کرده بود، از میدان شهدا که نزدیک ترین مسیر به خانه مان است به راه ...