امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان خبر داد:

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان خبر داد: افزایش 7 درصدی مصرف برق در استان/ کنترل مصرف برق یک وظیفه همگانی است

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به اینکه امسال میزان مصرف برق در استان 7 درصد افزایش یافته است گفت: کنترل مصرف برق یک وظیفه همگانی است ...