پاپی حسین نظری داور پیشکسوت فوتبال ملی؛

امیدوارم شاهد رونق فوتبال شهرم در استان و سطح ملی باشم

تاریخ انتشار : 21 مهر 1397
فوتبال پلدختر از دیرباز تاکنون از قطب های استان لرستان بوده است که در کنار دستاوردهای تیم های فوتبالی در رقابت های مختلف، داوری این شهرستان نیز از گذشته تا کنون دارای استعدادها و داوران خوب و برجسته ای در سطوح ملی و استانی بوده است.