دبیر شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت:

دبیر شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت مطرح کرد: از همه اعضای شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی دعوت می‌کنم به پویش بهار همدلی بپیوندند

تاریخ انتشار : 05 اردیبهشت 1398
دبیر شورای صنفی مرکزی وزارت بهداشت با اشاره به راه‌اندازی پویش ملی دانشگاهیان ایران برای احداث خانه‌های مسکونی در مناطق سیل زده کشور گفت: یکی از اهداف اصلی تأسیس این پویش دانشگاهی، افزایش حس مشارکت دانشجویان‏، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی در جمع‌آوری کمک‌های نقدی و کمک رسانی به خسارت دیدگان سیل اخیر است و من از همه اعضای شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی دعوت می‌کنم به پویش بهار همدلی
جهت بازسازی خانه‌های تخریب شده هم‌وطنان سیل‌زده کشور؛

"پویش ملی بهار هم‌دلی" دانشگاهیان وزارت بهداشت را به همراهی فرا خواند

تاریخ انتشار : 02 اردیبهشت 1398
تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با راه‌اندازی «پویشی ملی دانشگاهیان ایران» با عنوان «بهار همدلی»، از کلیه دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درخواست کردند تا ضمن پیوستن به این پویش دانشگاهی، در ساخت خانه‌های مسکونی تخریب شده در مناطق سیل‌زده کشور مشارکت کنند.